HYSENSE 724 NEDİR?

Proje yönetimi, iş gücü ve bilgi yönetimi konularında kendi geliştirdiğimiz araçların yardımıyla şeffaf ve ölçülebilir performans raporları sunuyoruz.

Comert AYBEY / Hybrid Yazılım Elektronik A.Ş.