Hybrid Yazılım Elektronik A.Ş.

DBA Yöntemleri

SOLAS'ın revize edilen kuralları, yükleyicilere Doğrulanmış Brüt Ağırlık'ı belirlemek için 2 farklı yöntem önermektedir.

DBA Yöntemleri nelerdir?

SOLAS'ın revize edilen kuralları, yükleyicilere Doğrulanmış Brüt Ağırlık'ı belirlemek için 2 farklı yöntem önermektedir.


  • Yöntem 1: DBA’nın, söz konusu konteyner tamamen kapatılıp mühürlendikten sonra, fiziki olarak tartılıp tespit edilerek doğrulanması Yöntem-1 olarak adlandırılır. Kalibre edilmiş ve sertifikalı tartım ekipmanı kullanılarak, yükleyici ve/veya yükleyici tarafından belirlenmiş üçüncü taraf doldurma ve mühürleme işlemlerinin tamamlanmasının ardından konteyneri tartabilir.


  • Yöntem 2: Konteyner içine yüklenecek her yükün, paketin, paketleme ve yük emniyet malzemesinin tartılması sonucu belirlenen ağırlıkları ile konteynerin dara ağırlığının toplanması  yoluyla  dolu  konteynerin  toplam  brüt  ağırlığının  tespit  edilerek doğrulanması Yöntem-2 olarak adlandırılır. Yükleyici ve/veya yükleyici tarafından belirlenmiş üçüncü taraf tüm paket, kargo, palet, istif kalasları, emniyet ekipmanları ve diğer paketleme/ yükleme materyalinin hepsinin tartımını yapar, tüm bu ağırlıkların hepsinin toplamını konteynerin darasına ekler. Elde edilen toplam ağırlık bildirilmesi gereken ağırlıktır. Bu yöntemde kullanılacak tartım ekipmanları yükleme ve mühürleme yapılan bölgenin yetkili otoritesi tarafından onaylanmış olması gerekmektedir.
dba bilgi sistemi bakanlık doğrulanmış brüt ağırlık yönergesi dba yetki belgesi nasıl alınır gümrükte vgm nedir vgm nasıl hesaplanır doğrulanmış brüt ağırlık nasıl hesaplanır liman vgm nedir