Hybrid Yazılım Elektronik A.Ş.

M2M / ioT Uygulamaları

Evlerde, fabrikalarda, petrol kuyularında, hastanelerde, arabalarda ve binlerce başka yerde milyarlarca cihaz bulunmaktadır. Cihaz kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte, cihazları birbirine bağlayacak ve cihaz verilerini toplayacak, depolayacak ve analiz edecek çözümlere duyduğunuz ihtiyaç da artmaktadır.

Endüstri 4.0 Uygulamaları

Nesnelerin İnterneti (IoT), yeni dijital ve akıllı üretim teknolojileri ile tasarım yeniliği oluşturarak günümüzde birçok alan için dönüşüm teknolojisi haline gelmiştir. Tedarik zinciri kapsamında nesnelerin interneti endüstriyel otomasyon, sağlık, bina ve ev otomasyonundan ulaşım ve kamu hizmetlerine geniş bir uygulama yelpazesine sahiptir.
 
Nesnelerin İnterneti Uygulamaları
Gartner Inc’e göre 2020 yılına kadar internete bağlı 26 milyar cihaz olacaktır. Nesnelerin interneti uygulamaları gruplarla sınırlı değildir ancak etki alanlarını bireysel, sanayi veya endüstri kapsamaktadır. IoT ürünleri, uygulama türüne göre sınıflandırılır. Bunlar; akıllı giyilebilir cihazlar, akıllı şehir, akıllı ev, akıllı ortam olarak gruplandırılabilmektedir.
 
Ev ve Bina Otomasyonunda IoT: IoT cihazlar izleme, konfor ve güvenliği artırmak amacıyla ev ve binalarda elektrik, elektronik ve mekanik sistemleri kontrol etmek için kullanılır. Bu alanda nesnelerin internetinin görevleri şu şekildedir;
 • Ortam koşullarına adapte olan akıllı aydınlatma
 • Web ve mobil uygulamalarla devreye alınabilen kablosuz ve internet bağlantılı ışıklar
 • Akıllı cihazların yönetimi ve kontrolü
 • Gözetim, güvenlik ve alarm sistemleri
 • Duman ve gaz algılama tabanlı güvenlik sistemleri
 • Video, ses, projektör gibi ev eğlence yönetimi
 
Endüstride IoT: IoT sensörler, aktüatörler, kontrol sistemleri ve makine ağı ile endüstride üretim ve tedarik zinciri ağlarının gerçek zamanlı optimizasyonu ile ilgilenir. Proses endüstrilerinde gelişmiş verimliliği ve güvenli dağıtım sistemini elde etmek için dijital kontrolörler kullanarak proses kontrollerini, hizmet bilgi sistemlerini ve operatör araçları otomatik hale getirir. Nesnelerin intertenin endüstrideki görevleri aşağıdaki gibidir.
 • Gerçek zamanlı izleme ve süreçlerin kontrolü
 • Özel iletişim ve internet teknolojileri ile akıllı makineleri, akıllı sensörleri, akıllı denetleyicileri görevlendirme
 • Yüksek hassasiyetli otomasyon ve kontrol sayesinde güvelik, güvenilirlik ve güvenilebilirliği en üst seviyeye çıkartmak
 
 
Medikal ve Sağlık Sistemlerinde IoT: IoT, belirli ölçüde mobil dijital medikal sistemlerin gelişmesini sağladı. Böylelikle sensör ağları ile vücudun birden çok fizyolojik parametlereleri anlık olarak elde edilebilir oldu. Bu alanda nesnelerin internetinin görevleri aşağıdaki gibidir.
 • Uzaktan sağlık izleme
 • Acil bildirim sistemleri
 • Giyilebilir IoT cihazlar
 • Gerçek zamanlı bebek izleme
 
 
 
Ulaşımda IoT: IoT, sürücü ile araç arasında veya çoklu arasında arabağlantı kurarak çeşitli ulaşım sistemleri arasında kontrol, bilgi işlem ve iletişim entegre edilebilmektedir.
 • Akıllı trafik kontrolü
 • İnsansız özerk navigasyon
 • Inter ve Intra araç iletişimi
 • Acil kurtarma için otomatik şanzıman
 • Güvenlik ve yol yardımı
 • Akıllı park
 
 
 
Çevre Analizinde IoT: IoT ile hava durumu, kirlilik kontrolü ile yangın, deprem, tsunami gibi afetler erken uyarı sistemleri sayesinde uyarı sistemleri yapılabilmektedir. Bulut tabanlı IoT uygulamalar sayesinde hava, su, toprak gibi sensörlerle algılanan çevresel parametreler etkili bir şekilde izlenebilir duruma gelmektedir.
 • Bulut tabanlı hava izleme
 • Gürültü ve hava kirliliği izleme
 • Yangın algılama sistemleri
 • Deprem ve tsunami erken uyarı sistemi
 • Toprak durum izleme
 

SENSÖR TÜRLERİ

 •  Ultrasonik sensörler: katı ve sıvı nesnelerin temassız algılanması için tasarlanmıştır. Bu sensörler, bir tanktaki su seviyesinin izlenmesinden akışkan tanıma/konsantrasyona, nesne yakınlığını tespit etmekten çok çeşitli işlevler için kullanılır. Ultrasonik sensörler, IoT ürün geliştirme için vazgeçilmez bir unsur haline geldi ve akıllı bağlantılı ürünler oluşturmak için (akıllı çöp kutuları gibi) yaygın olarak kullanılıyor. Bu sensörler, yüksek frekanslı ses dalgaları üretmek ve hedef tarafından yansıyan yankıyı almak için tasarlandı. Bu sensörler geniş bir uygulama yelpazesinde, renklerin, yüzey dokusunun veya şeffaflığın belirlenmesinin önemli olmadığı durumlarda kullanılıyor.
 • Seviye sensörleri: için her biri belirli özelliklere sahip geniş bir uygulama yelpazesi vardır. Sıvı seviyesi için en tipik uygulamalar belirli sıvıların tank sıvı seviyesinin ölçülmesini içerir.
 • Sıvı tanımlama / konsantrasyon uygulamaları: farklı sıvıların arasındaki seslerin yayılma hızındaki değişiklikleri içerir. Sensör, bilinen bir mesafenin ToF (time of flight) değerini ölçer. Bu değer, sıvıyı tanımlamak için kullanılan bir arama tablosundaki (lookup table) değerlerle karşılaştırılarak analiz edilebilir.
 • Işık sensörleri: yaklaşım (proximity) sensörü kategorisinde düşünülebilir.  Algılanan ışık miktarı ile paralel olarak Fotoresistör veya Fotovoltaik pillerin voltajını değiştiren basit bir sensördür.
 • Renk sensörleri: farklı renklerin farklı yoğunlukta yansıtılmaları belirleyici olmaktadır. Örneğin turuncu renk kırmızı ışığı yeşil renkten daha büyük bir miktarda yansıtır. Belirli bir renge sahip bir nesnenin varlığını saptamak veya nesnelerin veya yüzeylerin türünü algılamak için kullanılabilirler.
 • Dokunma sensörü: yakınlık sensörleri kategorisine dahil edilebilir ve nesneleri, doğrudan temas ile veya küçük bir mesafede algılamak üzere tasarlanmışlardır.
 • Kızılötesi algılayıcılar: bir ortamdaki nesneleri bulmak için, IR LED aracılığıyla iletilen IR ışığını ölçer. Nesnelerin İnternetinde kızılötesi sensörler, yakınlık sensörleri, motor kontrolü ve seviye sensörleri gibi sensörleri kullanan akıllı ürünler oluşturmak için yaygın olarak kullanılır. Bu sensörler askeri ürünlerden tüketim mallarına kadar çok sayıda endüstride kullanım alanı bulabilir. Kızılötesi sensörler, kalp hızı ve fitness monitörleri, güvenlik alarm devreleri ve akıllı oyuncaklar gibi bir dizi akıllı ürün oluşturmak için de kullanılır. Bu tür bir sensör, nesne kaçınılması, mesafe ölçümü veya hat izleyen uygulamalar gibi navigasyon uygulamalarında oldukça popülerdir. Kızılötesi ışıklara ve güneş ışığına karşı çok hassastır. Bu yüzden düşük ışıklı alanlarda IR sensörleri yüksek hassasiyetle kullanılabilir.
 • Sonar sensörler: öncelikli olarak nesne algılama için navigasyon uygulamalarında kullanılır. Bu tür bir algılayıcı çok pahalı olduğu için büyük bütçeye sahip projelerde yer alır. Yüksek performanslarasahip bu sensörlerden yeraltında veya dalgıç robot uygulamalarında yararlanılır.
 • Lazer sensörler: lazer ışığı ile uzun mesafedeki bir hedefi izlemek ve tespit etmek için kullanılır. Lazer sensörleri ölçümde çok hassas ve aynı zamanda çok pahalıdır.