Hybrid Yazılım Elektronik A.Ş.

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, TMKTDG Müdürlüğü DBA Yönergesi

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, TMKTDG Müdürlüğü DBA Yönergesi
DENİZYOLUYLA TAŞINACAK DOLU KONTEYNERLERİN BRÜT AĞIRLIKLARININ TESPİTİ VE BİLDİRİMİ HAKKINDA YÖNERGE’NİN UYGULANMASI HAKKINDA DUYURU
(12 Aralık 2018)
Denizyoluyla Taşınacak Dolu Konteynerlerin Brüt Ağırlıklarının Tespiti Ve Bildirimi Hakkında Yönerge kapsamında dolu konteynerlerin brüt ağırlıklarının tespiti, İdare tarafından yetkilendirilmiş tartı aleti operatörleri tarafından yapılmakta olup, 27 Eylül 2017 tarihinden itibaren DBA yetki belgesi sahibi olmayan firmalar tarafından tartılan konteynerlerin gemilere yüklenmesine izin verilmemektedir. Söz konusu konteynerlerin bu kapsamda yetkilendirilmiş kıyı tesisince veya tartı operatörü veya yükleten tarafından tartımı yapılarak gemiye yüklenebilmektedir.
Yöntem-1 veya Yöntem-2 kapsamında dolu konteynerin brüt ağırlığını tespit eden tartı aleti operatörleri ve yükletenlerin, tartım yaptıkları konteynerin kayıtlarını elektronik ortamda tutmak amacıyla veri sistemi oluşturarak İdarenin WEB (ağ) servisine entegrasyonu sağlanmaktadır. Tartı aleti operatörleri ve yükletenlerin konteyner kayıtlarını İdare tarafından sunulan WEB (ağ) servisine aktarılmasıyla her tartı aletinden alınan ölçüm bilgisini İdare gerçek zamanlı olarak takip edebilmektedir.
“Denizyoluyla Taşınacak Dolu Konteynerlerin Brüt Ağırlıklarının Tespiti Ve Bildirimi Hakkında Yönerge” nin yürürlüğe girdiği 27 Mart 2017 tarihi itibari ile Bakanlığımızca DBA yetki belgesi verilerek yetkilendirilen, yükleten ve tartı aleti operatörleri düzenledikleri her bir DBA Belgesinin elektronik ortamda İdare tarafından oluşturulan WEB servisine aktarımından ve sistem üzerinden üretilen her bir belge için U-net üzerinden otomatik hesaplanarak tahakkuk ettirilen DBA belge ücretlerinin, cari ayı takip eden ayın ilk haftası içinde verilen süre zarfında ödenmesinden sorumludur. Ancak gerek başvuru sırasında gerekse yetki belge verilmesi aşamasında yazılı ve sözlü bildirimlere rağmen yetkilendirilen yükleten ve tartı aleti operatörlerinin, DBA Belgelerinin aktarımında kullandıkları sistemi, U-net sistemiyle entegre etmelerine rağmen entegrasyonu sağlanmış sistemi kullanmadıkları ve oluşturdukları DBA Belgelerine ait kontrol ücreti ödemelerini düzenli şekilde ödemedikleri görülmektedir.
Yukarıda belirtilen hususlar nedeniyle 31 OCAK 2019 tarihi itibari ile;
  • U-Net sistemine WEB entegrasyonunu sağlamayan veya WEB entegrasyonunu sağlayıp DBA Belgelerini gerçek zamanlı iletmeyen,
  • 27 Eylül 2017 tarihinden sonra DBA Yetki belgesi alanların, 27 Eylül 2017 tarihi itibari ile geriye dönük ve DBA Yetki Belgelerini almaları sonrasında geçen cari aylara ait DBA kontrol Ücreti ödemelerini tamamlamayan,
  • En son 2018 yılı Aralık ayı için U-NET sistemi üzerinden otomatik oluşturularak ödeme numarası gönderilen DBA Belgesi Kontrol Ücretlerinin, ödeme numaraları ile ilgili bankalara verilen süre içerisinde ödemesini yapmayan,
tartı aleti operatörlerinin, DBA Yetki Belgeleri askıya alınacaktır. Yetkisi askıya alınan yükleten ve tartı aleti operatörleri Dolu Konteynerlerin Brüt Ağırlıklarının Tespitine yönelik faaliyette bulunamayacaktır. Yetkisi askıya alınanların listesi Genel Müdürlüğümüzün internet sitesinde yayımlanacaktır.