Hybrid Yazılım Elektronik A.Ş.

Web Uygulama

Alanında uzman ve profesyonel ekibi ile, .NET teknolojilerini kullanarak en basitinden en karmaşığına kadar her türlü web tabanlı uygulama ihtiyacınızı karşılayacak, son derece güvenilir ve kontrol edilebilir yazılımlar geliştirmektedir.

Web Tabanlı Uygulama Geliştirme

Günümüzde internet teknolojilerinin gelişimi giderek artmakta ve internet kullanımı, hayatımıza; ucuz ve hızlı haberleşme, bilgi paylaşımı gibi birçok kolaylık getirmektedir. İnternet kullanımının artması ile birlikte, firmaların web tabanlı yazılım ihtiyaçları da artmaktadır. Hybrid Yazılım, firmaların bu ihtiyaçlarına yönelik en uygun, en elverişli ve en hızlı web tabanlı uygulama çözümleri sunmaktadır. Web tabanlı olarak geliştirilen yazılımlara, tek bir bilgisayara bağlı kalmadan internet bağlantısı olan her yerden erişebilirsiniz.
 
Hybrid Yazılım; sürekli gelişen internet teknolojilerini takip ederek, daha fazla fonksiyon ve esneklik sağlayarak, HTML5 ve CSS3'ün yeni internet teknolojilerine kattığı değerlerin tümünü bir arada kullanarak, .NET, AJAX ve JQuery bir araya getirip özelleştirerek ve neticesinde oluşturulacak olan tasarım elementlerini uygulayarak müşterilerine özel web tabanlı uygulama çözümleri sunmaktadır.
 
Hybrid Yazılım, web tabanlı uygulama geliştirme hizmeti sağlayacağı müşterisi ile maksimum verim, doğru ve tam hizmet, kullanım kolaylığı ve müşteri memnuniyeti sağlamak adına uygulama geliştirmenin başlamasından bitimine kadar olan tüm süreçlerinde müşteri ile görüşmeler düzenleyerek proje planını çıkarmakta, proje planı ve karşılıklı mutabakat halinde alınan kararları baz alarak web tabanlı uygulama geliştirme işlemini tamamlamaktadır.
 
Hybrid Yazılım, alanında uzman ve profesyonel ekibi ile, .NET teknolojilerini kullanarak en basitinden en karmaşığına kadar her türlü web tabanlı uygulama ihtiyacınızı karşılayacak, son derece güvenilir ve kontrol edilebilir yazılımlar geliştirmektedir.
 
Hybrid Yazılım geliştirdiği web tabanlı uygulamalar ile, işlerinizin daha sistematik ve planlı bir şekilde yapılmasını sağlarken, maliyetinizi de azaltmanıza yardımcı olmakta ve veri bütünlüğünü korumaktadır.
 
Basit Nesne Erişim Protokolü yani SOAP temel olarak, internet üzerinde yer alan küçük miktardaki bilgileri ya da mesajları aktarma protokoludur. SOAP mevcut mesajları XML formatında HTTP kullanarak göndermektedir. Dikkat edilmesi gereken nokta ise SOAP’ın XML tabanlı kullanım dışında herhangi bir kullanıma izin vermediğidir.

RESTful Nedir?
Temsili Durum Transferi RESTful Client-Server iletişimi ile ilgili bir mimaridir. HTTP protokol’ü ile paralel şekilde geliştirilmiş olması dışında bugün tüm dünyanın aşina olduğu World Wide Web sisteminde kullanılmaktadır.

Restful mimarisi kullanan servislerin tamamına genel olarak RESTful servis denilmektedir. Buradaki amaç Client ile Server arasındaki veri akışını SOAP ve WCF gibi daha kompleks yapıya sahip mimariler ile sağlamak yerine, HTTP üzerinden sağlamaktır.
 

"Talep ve ihtiyaçlarınıza yönelik uygulamaların web tabanlı olarak geliştirilmesi iş yükünüzün hafifletilmesi, bakım ve güncelleme gibi ek işlerin pasifize edilmesi ve buna bağlı olarak maliyetlerinizin önemli ölçüde düşürülmesi anlamına gelmektedir. Client-side işlerin ağır basmadığı ve daha çok bilgiye dayalı uygulamaların geliştirilmesinde en çok tercih edilen geliştirme platformudur."